Er zijn vervelende gebeurtenissen waar u aansprakelijk voor kunt worden gesteld. Niet alleen ongelukjes die u zelf veroorzaakt, maar ook bijvoorbeeld die van uw kinderen of huisdieren. Voor zulke situaties is het verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

U kunt hier altijd een keuze maken of u een alleenstaande dekking of een gezinsdekking wilt afsluiten. Ook uw huisdier kan schade aanrichten, het is daarom belangrijk om hier rekening mee te houden bij het afsluiten van deze verzekering.

Waarvoor bent u verzekerd? 

  • Schade aan andermans spullen (wereldwijd)
  • Letselschade en gezondheidsschade toegebracht aan anderen (wereldwijd)
  • Letselschade die gezinsleden bij elkaar veroorzaken

Waarvoor bent u niet verzekerd?

  • Materiële schade van gezinsleden onderling
  • Schade die met opzet is veroorzaakt
  • Schade die u aan uw eigen spullen toebrengt
  • Schade veroorzaakt met een motorvoertuig. Voor dit risico moet u een verplichte WA- verzekering afsluiten. Let op: een hoverboard of een fiets waarop u zelf een hulpmotortje heeft gemonteerd, vallen niet onder de dekking. Een elektrische fiets of maaimachine vaak wel. Lees de polisvoorwaarden om daarover zekerheid te krijgen of bel ons op als u twijfelt
  • Schade die u veroorzaakt tijdens uw werk of vrijwilligerswerk

De premie is afhankelijk van:

De premie heeft te maken verzekerde bedrag dat 1,25 miljoen of 2,5 miljoen euro is. Soms kunt u een eigen risico afspreken, de premie ligt dan lager. Bij een gezinsdekking is de grootte van het gezin niet van invloed op de premie.

Particulier informatie

Ik wil graag meer informatie over:

Checkboxes