Als u met uw auto in het verkeer bent, loopt u verschillende risico’s. U kunt bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld worden voor het veroorzaken van schade of letsel bij anderen. Maar uw eigen auto kan ook beschadigd raken of gestolen worden.

Met een autoverzekering bent u verzekerd voor materiële schade en letselschade die u met uw auto veroorzaakt en – afhankelijk van de gekozen verzekering – voor schade aan uw eigen auto. Er zijn drie soorten autoverzekeringen:

Waarvoor bent u verzekerd?

WA-verzekering
Iedereen die een motorvoertuig heeft, is verplicht een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) af te sluiten. De verzekering vergoedt de schade die u met uw motorvoertuig veroorzaakt bij anderen en waarvoor u aansprakelijk bent. Het kan dan om materiële schade gaan, maar ook om letselschade.

Beperkt cascoverzekering
Met een beperkt cascoverzekering is uw auto verzekerd voor schade die ontstaat door diefstal, joyriding, brand, storm, bliksem of hagel. Ook inbraakschade zoals een ingeslagen autoruit wordt doorgaans vergoed, evenals schade veroorzaakt door een aanrijding met een dier.

Volledig cascoverzekering (All Risk)
Een volledig cascoverzekering biedt dezelfde dekking als een beperkt cascoverzekering en heeft daarnaast ook vergoedingen voor schade door botsen, omslaan, slippen, van de weg raken, te water raken of door enig ander van buiten komend onheil. Ook schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw motorvoertuig is gedekt. Wordt er ingebroken in uw auto, dan is er behalve voor inbraakschade, vaak ook een dekking voor bijvoorbeeld gestolen airbags, ingebouwde navigatie en radio’s.

De premie is afhankelijk van:

  • Kenmerken van het motorvoertuig
  • Oorspronkelijke cataloguswaarde
  • De regio waar u woont
  • Kilometers wat u rijdt per jaar
  • Uw leeftijd
  • Schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd

Naast de autoverzekering zijn er aanvullende verzekeringen zoals de ongevallen inzittenden, schadeverzekering inzittenden, rechtsbijstand of de pechhulp dekking.

Particulier informatie

Ik wil graag meer informatie over:

Checkboxes