Een eigen bromfiets, scooter of motor betekent bewegingsvrijheid, maar u loopt met uw voertuig ook verkeersrisico’s. Verzeker daarom uw bromfiets of scooter met een bromfietsverzekering. De bromfietsverzekering dekt in ieder geval de schade die u met dit ‘motorrijtuig’ aan derden kunt toebrengen.

Met een bromfiets of scooterverzekering bent u verzekerd voor materiële schade en letselschade die u met uw voertuig veroorzaakt en, afhankelijk van de gekozen verzekering, voor schade aan uw eigen voertuig. Er zijn drie soorten verzekeringen:

Waarvoor bent u verzekerd?

WA-verzekering
Iedereen die een motorvoertuig heeft, is verplicht een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) af te sluiten. De verzekering vergoedt de schade die u met uw motorvoertuig veroorzaakt bij anderen en waarvoor u aansprakelijk bent. Het kan dan om materiële schade gaan, maar ook om letselschade. Vaak is het niet gedekt wanneer u de bromfiets als koeriersdienst gebruikt, bijvoorbeeld een pizzabezorger.

Beperkt cascoverzekering
Met een beperkt cascoverzekering is uw bromfiets verzekerd voor schade die ontstaat door diefstal, joyriding, brand, storm, bliksem of hagel.

Volledig cascoverzekering (All Risk)
Een volledig cascoverzekering biedt dezelfde dekking als een beperkt cascoverzekering en heeft daarnaast ook vergoedingen voor schade door botsen, omslaan, slippen, van de weg raken, te water raken of door enig ander van buiten komend onheil. Ook schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw motorvoertuig is gedekt.

De premie is afhankelijk van:

  • Oorspronkelijke cataloguswaarde
  • De regio waar u woont
  • Uw leeftijd
  • Schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd

Naast deze verzekering zijn er aanvullende verzekeringen zoals ongevallen opzittenden, schadeverzekering opzittenden of rechtsbijstand.

Als uw bromfiets of scooter is opgevoerd en u doet mee aan het verkeer, bent u strafbaar. Bovendien wordt schade aan een opgevoerde bromfiets of scooter niet vergoed.

Particulier informatie

Ik wil graag meer informatie over:

Checkboxes