Voor speciale, kostbare spullen kent een inboedelverzekering vaak slechts een beperkte vergoeding bij schade of diefstal. Voor een hogere vergoeding kunt u een kostbaarhedenverzekering afsluiten.

Met de kostbaarhedenverzekering krijgt u een vergoeding als waardevolle voorwerpen of verzamelingen beschadigen, vermist of verloren raken of gestolen worden. Deze kostbaarheden zijn ook buitenshuis verzekerd. U verzekert het voorwerp voor een bepaalde waarde die gebaseerd is op de aankoopprijs. Het is dus belangrijk aankoopbonnen te bewaren. Oudere voorwerpen moeten worden getaxeerd. Het taxatiebedrag wordt dan als verzekerd bedrag genomen. Verzekeraars stellen voor bepaalde kostbaarheden preventie-eisen, voordat u ze kunt verzekeren. Voor de schadeafwikkeling is het hoe dan ook goed foto’s te nemen en zaken vast te leggen over uw kunst- en antiekvoorwerpen. Er zijn ook bepaalde oorzaken die uitgesloten zijn voor vergoeding.

Wat is niet altijd meeverzekerd?

  • Catastroferisico’s zoals overstroming en oorlog
  • Schade door slijtage bij normaal gebruik
  • Schade door gebreken in het voorwerp zelf
  • Schade door ernstige schuld of onzorgvuldigheid van de verzekeringnemer
  • Schade die ontstaat als u het voorwerp bewerkt, repareert of reinigt

De premie is afhankelijk van:

  • De waarde van het voorwerp dat u verzekerd
  • Het dekkingsgebied (Nederland-, Europa- of Werelddekking)
  • De beveiliging, bijvoorbeeld bij antiek en kunstvoorwerpen
Particulier informatie

Ik wil graag meer informatie over:

Checkboxes