Als u onverhoopt komt te overlijden, heeft dit veel gevolgen voor de mensen om u heen.
Zo kunt u denken aan het wegvallen van uw inkomen waardoor de kosten van de hypotheek een te zware last worden voor uw partner. Uw ex-partner ontvangt geen alimentatie meer voor uw kinderen en uw compagnon krijgt te maken met een financiële tegenslag wanneer hij uw aandeel in het bedrijf moet overkopen. Heeft u een eenmanszaak, dan stopt uw bedrijf en kunnen uw nabestaanden te maken krijgen met een fiscale claim.

Er zijn twee soorten overlijdensrisicoverzekeringen:

Een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering:
Bij een gelijkblijvende verzekering is de uitkering een vast bedrag dat al bij het afsluiten van de verzekering wordt vastgesteld.

Een aflopende overlijdensrisicoverzekering.
Bij een aflopende risicoverzekering wordt de uitkering lager naarmate de looptijd verstrijkt. Hoe ouder u wordt, hoe lager dus de uitkering, maar daar staat wel een lagere premie tegenover. De manier waarop de verzekerde som afloopt kan verschillend zijn.

Toepassing overlijdensrisicoverzekering
Mensen kunnen een overlijdensrisicoverzekering om verschillende redenen afsluiten.
Veel mensen gebruiken de verzekering om ervoor te zorgen dat nabestaanden onbezorgd achterblijven en niet met hoge lasten blijven zitten.
Anderen gebruiken de verzekering als aflossing voor hun hypotheek, als aanvulling op hun nabestaandenpensioen of voor de uitkoop van erfgenamen of een zakelijke partner.
De overlijdensrisicoverzekering wordt dus vaak gecombineerd met andere levensverzekeringsvormen of met bankrekeningen.

Fiscaal
Over de uitkering hoeven nabestaanden geen inkomstenbelasting te betalen.
Het kan wel zijn dat de nabestaanden erfbelasting moeten betalen. Dat is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

De premie is afhankelijk van:

  • Uw gezondheid
  • Leeftijd
  • Het verzekerd bedrag
  • Looptijd van de verzekering
  • Dalend of gelijkblijvend verzekerd bedrag
  • Roken, niet-roker

Medisch

Uw gezondheid is een belangrijke factor bij het vaststellen van de premie, u moet medisch worden geaccepteerd.
Bij verzekerde bedragen boven een bepaald bedrag kan een medische keuring door een huisarts of internist noodzakelijk zijn.

Particulier informatie

Ik wil graag meer informatie over:

Checkboxes