Uw boot is een dierbaar bezit, waar u zuinig op bent. U kunt echter averij oplopen, schade bij anderen veroorzaken, slachtoffer worden van diefstal of een ongeluk krijgen aan boord. Zorg er daarom voor dat u goed verzekerd bent.

Een pleziervaartuigverzekering heeft verschillende dekkingen.  U kunt hiervoor een WA dekking afsluiten of de verzekering uitbreiden naar een casco dekking. Ook heeft u hierbij aanvullende dekkingen voor uw inboedel of uzelf. Hieronder ziet u wat de mogelijkheden zijn.

Waarvoor bent u verzekerd?

WA-verzekering
Deze verzekering vergoedt de schade die u met uw pleziervaartuig veroorzaakt bij anderen en waarvoor u aansprakelijk bent. Het kan dan om materiële schade gaan, maar ook om letselschade.

Beperkt cascoverzekering
Denk hierbij aan brand, ontploffing, blikseminslag, storm, diefstal en inbraak schade.

Volledig cascoverzekering (All Risk)
Naast de beperkt casco dekking is er ook een volledig cascodekking. Hierbij zijn er extra vergoedingen zoals schade door een van buiten aankomend onheil, bijvoorbeeld aanvaring of aan de grond lopen, extra kosten, zoals hulp- en bergloon, sleeploon en een vervangend vakantieverblijf en schade aan uw boot in de winterberging of tijdens transport.

Schade aan uw boot wordt niet gedekt als deze ontstaan in door slecht onderhoud, ook komt u soms alleen in aanmerking voor een dekking als u preventiemaatregelen neemt om brand en diefstal te voorkomen.

De premie is afhankelijk van:

  • Kenmerken en waarde van het pleziervaartuig
  • Bouwjaar
  • Maximale snelheid
  • Verzekeringsgebied
  • Gekozen dekking
  • Schadevrije jaren

Naast deze verzekeringen zijn er aanvullende verzekeringen zoals de ongevallen opvarenden, persoonlijke ongevallen aan boord en rechtsbijstand.

Particulier informatie

Ik wil graag meer informatie over:

Checkboxes