U kunt als bedrijf altijd aansprakelijk gesteld worden, stel dat deze claim zo hoog is dat het voortbestaan van uw bedrijf aan een zijden draadje hangt. 

De aansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor alle bedrijven en organisaties in Nederland. Deze verzekering is de basis van uw bedrijfsverzekeringenpakket. Ieder bedrijf loopt immers het risico om een ander materiële- of letselschade toe te brengen. Hoe zorgvuldig en voorzichtig u en uw werknemers ook zijn.

Wat is er verzekerd?

 • Het risico dat uw bedrijf of onderneming aansprakelijk wordt gesteld voor een materiële schade en/of letselschade die aan een ander is toegebracht
 • De schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of zaakschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk
 • Schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen; deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein)
 • Schade door een door uw bedrijf geleverd product

Wat is er niet verzekerd?

 • Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals bijvoorbeeld het jarenlang lekken van olietanks; hiervoor moet een milieuschadeverzekering worden gesloten
 • Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken
 • Schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt)
 • Schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen

De premie is afhankelijk van:

 • Het soort bedrijf
 • De omvang van het bedrijf
 • Omzet en/of loonkosten

 

Zakelijk informatie

Ik wil graag meer informatie over:

Checkboxes