Wat zijn de gevolgen voor het gezinsinkomen als u lange tijd uit de roulatie bent door ziekte of een aandoening? Kunt u in dan terugvallen op een andere inkomensbron? En is levert dat genoeg op om het inkomensverlies te compenseren? Als dat niet zo is, is arbeidsongeschiktheid een groot risico waar u echt over na moet denken.

Als u arbeidsongeschikt bent, heeft u weinig tot geen inkomsten, maar moet u wel uw vaste lasten blijven betalen. Daarom hebben verzekeraars ook aandacht voor uw bedrijfssituatie tijdens de periode van uw arbeidsongeschiktheid en helpen zij u een oplossing te vinden om de schade te beperken. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u zelf veel bepalen qua dekking en bedragen. Wij adviseren u graag om tot de meest passende constructie te komen. Veel verzekeraars bieden actieve re-integratiebegeleiding aan, waardoor u sneller weer aan de slag kunt.

Wat zijn de mogelijkheden om u te verzekeren?

  • Het verzekerd bedrag. Dat is het bedrag dat u krijgt aan uitkeringen.
  • Het arbeidsongeschiktheidscriterium. Voor welk soort werk wordt u arbeidsongeschikt verklaard?
  • Het arbeidsongeschiktheidspercentage. In welke mate bent u arbeidsongeschikt voordat u uitkeringen ontvangt?
  • De wachttijd. Hoe lang moet u arbeidsongeschikt zijn voordat de uitkeringen ingaan?
  • De einddatum. Tot welke leeftijd wilt u uitkeringen ontvangen?
  • De dekking. Verzekert u alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid of sluit u bepaalde aandoeningen uit?

De premie is afhankelijk van alle bovenstaande factoren.

De premie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daardoor wordt de verzekering een stuk betaalbaarder. De uitkering wordt als inkomen uit arbeid belast.

Zakelijk informatie

Ik wil graag meer informatie over:

Checkboxes