Stel dat een schade aan uw bedrijf zo groot is dat uw bedrijfsvoering stil komt te liggen, terwijl uw vaste kosten gewoon doorlopen. 

Als een lange sluiting van uw bedrijf onvermijdelijk is door de ernstige schade, stopt de productie en heeft u geen omzet, dit terwijl uw vaste lasten gewoon doorlopen. Dit is een groot risico voor de voortgang van het bedrijf. Met deze verzekering voorkomt u deze kostenpost en een mogelijk faillissement.

Waarvoor bent u verzekerd:

  • De vaste lasten zoals huur en salarissen
  • (Een deel van) uw nettowinst
  • extrakostenverzekering (optie) , hiermee dekt u de maatregelen die u heeft getroffen aan noodvoorzieningen zoals het huren van een tijdelijke bedrijfsruimte.

U spreekt van te voren de uitkeringstermijnen en het verzekerde bedrag af.
Valt de schade aan uw bedrijf hoger uit dan het verzekerde bedrag dat u heeft afgesproken? Door overdekking in de polis op te nemen, kunt u een aanvullende vergoeding krijgen.

De premie is afhankelijk van:

  • De verzekerde waarde
  • De gekozen dekking
  • De gekozen uitkeringstermijn
  • Overige specifieke wensen
Zakelijk informatie

Ik wil graag meer informatie over:

Checkboxes