In Nederland vinden jaarlijks 220.000 arbeidsongevallen plaats die zo ernstig zijn dat ze leiden tot verzuim, blijvend letsel of overlijden. Als uw werknemer door een ongeval overlijdt of invalide raakt, zijn de financiële gevolgen voor hem of zijn nabestaanden heel groot. Een collectieve ongevallenverzekering voor uw werknemers kan dan uitkomst bieden.

Met een collectieve ongevallenverzekering krijgt uw werknemer (of zijn nabestaanden) een uitkering ineens wanneer hij door een ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt. U spreekt van tevoren af tegen welk bedrag uw werknemer verzekerd is. U kunt zelf veel doen om een veilige werkomgeving te creëren: deugdelijke gereedschappen en materialen, goede instructies over de manier van werken, tijdig onderhoud en inspectie van machines en goed toezicht.

Waarvoor kunt u zich verzekeren?

  • Voor ongevallen op het werk en onderweg van en naar het werk
  • Voor alle ongevallen, ook buiten het werk om
  • Een uitkering bij overlijden voor de nabestaanden
  • Een uitkering bij blijvende invaliditeit; bij gedeeltelijke invaliditeit vindt ook een gedeeltelijke uitkering plaats
  • Vaste bedragen of een veelvoud van het jaarloon

De premie is afhankelijk van:

  • Welke dekking u kiest
  • Uw bedrijfsactiviteiten
  • Het beroep van de werknemers
  • De hoogte van het verzekerde bedrag
  • Het aantal werknemers dat u verzekert
Zakelijk informatie

Ik wil graag meer informatie over:

Checkboxes