De kosten van het opruimen van milieuschade kunnen behoorlijk oplopen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verontreiniging van bluswater na een brand , deze kosten kunnen oplopen tot €60.000,-. Als u hier niet voor verzekerd bent zal u de schade volledig voor eigen rekening moeten nemen. 

Deze schadeverzekering dekt de saneringskosten van een verontreiniging van bodem of (grond)water, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van een ontsnapping van milieubelastende stoffen. Deze ontsnapping moet zijn veroorzaakt door een gedekt gevaar, dat zich heeft verwezenlijkt tijdens de looptijd van de verzekering, op de verzekerde locatie of als gevolg van uitvoering van werkzaamheden op de werk- of bouwlocatie.

Wat is er verzekerd?

  • saneringskosten, niet alleen op het eigen terrein, maar ook bij derden
  • kosten van het opruimen en afvoeren van asbest
  • onderzoekskosten
  • bereddingskosten (kosten om schade te voorkomen of te verminderen)
  • kosten die een gevolg zijn van sanering, zoals kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn; herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald; bedrijfsschade als gevolg van een sanering.

Premie is afhankelijk van:

  • Soort bedrijf
  • Hoeveelheid gevaarlijke stoffen
Zakelijk informatie

Ik wil graag meer informatie over:

Checkboxes