Vaak zijn vrachtwagens een van de meeste kostbare bezitten van uw (transport) bedrijf. Net als bij een autoverzekering is het ook bij een vrachtwagenverzekering verplicht om een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Net als bij een autoverzekering kunt u er voor kiezen om meer zekerheid in te bouwen dan alleen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De keuze voor een beperkt casco of volledig casco verzekering behoort tot de mogelijkheden. Bij de keuze voor de juiste dekking is het belangrijk om het financiële risico en de hoogte van de premie af te wegen.

Waarvoor bent u verzekerd?

WA-verzekering
Iedereen die een motorvoertuig heeft, is verplicht een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) af te sluiten. De verzekering vergoedt de schade die u met uw motorvoertuig veroorzaakt bij anderen en waarvoor u aansprakelijk bent. Het kan dan om materiële schade gaan, maar ook om letselschade.

Beperkt cascoverzekering
Met een beperkt cascoverzekering is uw vrachtwagen verzekerd voor schade die ontstaat door brand, storm, bliksem of hagel. Ook inbraakschade zoals een ingeslagen ruit wordt doorgaans vergoed, evenals schade veroorzaakt door een aanrijding met een dier.

Volledig cascoverzekering (All Risk)
Een volledig cascoverzekering biedt dezelfde dekking als een beperkt cascoverzekering en heeft daarnaast ook vergoedingen voor schade door botsen, omslaan, slippen, van de weg raken, te water raken of door enig ander van buiten komend onheil. Ook schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw vrachtwagen is gedekt. Wordt er ingebroken in uw vrachtwagen, dan is er behalve voor inbraakschade, vaak ook een dekking voor bijvoorbeeld gestolen airbags, ingebouwde navigatie en radio’s.

De premie is afhankelijk van:

  • Kenmerken van de vrachtauto
  • Dagwaarde of oorspronkelijke cataloguswaarde
  • De regio waar u woont
  • Kilometers per jaar
  • Uw leeftijd
  • Aantal opgebouwde schadevrije jaren

Naast deze zijn er aanvullende verzekeringen zoals:

  • Schadeverzekering voor inzittenden
  • Ongevallen voor inzittenden
  • Rechtsbijstand

 

Zakelijk informatie

Ik wil graag meer informatie over:

Checkboxes