Als u meerdere voertuigen zakelijk gebruikt, kunt u ervoor kiezen om deze in 1 pakket te verzekeren namelijk in de wagenparkverzekering.

Met meerdere auto’s op de weg kunt u kiezen voor een wagenparkverzekering waarmee u al uw personen-, bestel- en vrachtauto´s in één keer goed verzekert. Uw administratie is dan een stuk eenvoudiger dan wanneer u kiest voor losse verzekeringen.

De risico’s die u loopt met uw wagenpark zijn specifiek voor uw bedrijf. Daarom biedt een goede wagenparkverzekering maatwerkoplossingen die aansluiten op uw verzekeringsbehoeften.
U kunt namelijk per voertuig kiezen welke dekking u wenst als aanvulling op de verplichte Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering.

Waarvoor bent u verzekerd?

WA-verzekering
Iedereen die een motorvoertuig heeft, is verplicht een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) af te sluiten. De verzekering vergoedt de schade die u met uw motorvoertuig veroorzaakt bij anderen en waarvoor u aansprakelijk bent. Het kan dan om materiële schade gaan, maar ook om letselschade.

Beperkt cascoverzekering
Met een beperkt cascoverzekering is uw motorvoertuig verzekerd voor schade die ontstaat door brand, storm, bliksem of hagel. Ook inbraakschade zoals een ingeslagen ruit wordt doorgaans vergoed, evenals schade veroorzaakt door een aanrijding met een dier.

Volledig cascoverzekering (All Risk)
Een volledig cascoverzekering biedt dezelfde dekking als een beperkt cascoverzekering en heeft daarnaast ook vergoedingen voor schade door botsen, omslaan, slippen, van de weg raken, te water raken of door enig ander van buiten komend onheil. Ook schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw motorvoertuig is gedekt. Wordt er ingebroken, dan is er behalve voor inbraakschade, vaak ook een dekking voor bijvoorbeeld gestolen airbags, ingebouwde navigatie en radio’s.

De premie is afhankelijk van:

  • Kenmerken van de motorvoertuigen
  • Aantal motorvoertuigen
  • De regio
  • Kilometers per jaar
  • Uw leeftijd
  • Aantal opgebouwde schadevrije jaren

De aanvullende verzekeringen die bijgevoegd kunnen worden:

  • Schadeverzekering voor inzittenden
  • Ongevallen voor inzittenden
  • Rechtsbijstand

Zakelijk informatie

Ik wil graag meer informatie over:

Checkboxes