Veel bedrijven gebruiken wel iets van werkmaterieel op de bouwplaats, zoals heftrucks, veegmachines, shovels of graafmachines. 

Met de werkmaterieelverzekering kunt u uw werkmaterieel verzekeren tegen bijvoorbeeld diefstal, brand of een hevige storm.

Waarvoor bent u verzekerd?

WA-verzekering
De WA-dekking is verplicht voor gemotoriseerd werkmaterieel en biedt dekking voor aansprakelijkheid voor schade die u of uw werknemer toebrengt aan anderen (zaakschade of personenschade).

Beperkt cascoverzekering
De Beperkt cascodekking biedt dekking voor schade door onder andere diefstal, brand, natuurrampen en ruitschade. Dit is een passende dekking als de dagwaarde niet meer zo hoog is.

Volledig cascoverzekering 
De Volledig cascodekking biedt u ook dekking voor bovenstaande schadeoorzaken. Ook bent u verzekerd voor schade aan uw werkmaterieel die u zelf veroorzaakt. Deze dekking is aan te bevelen voor werkmaterieel met een hoge dagwaarde. Er geldt een aanschafwaarderegeling voor nieuw werkmaterieel dat binnen een jaar na de aanschaf total loss raakt of gestolen wordt. Na afloop van de aanschafwaarderegeling wordt de dagwaarde vergoed.

De premie is afhankelijk van:

  • Waarde
  • Ouderdom
  • Soort werkmaterieel
Zakelijk informatie

Ik wil graag meer informatie over:

Checkboxes