Wordt uw zieke (ex-)werknemer na twee jaar ziekte (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV? En heeft u meer dan ca. 10 werknemers? Dan kan dit u nog tien jaar lang veel geld kosten.  U kunt eigenrisicodrager voor de WGA worden. Dan verzekert u  zich voor dit financiële risico en krijgt u persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex) werknemers.  Hierdoor heeft u meer grip op het re-integratieproces. 

Deze verzekering biedt u een oplossing voor het financiële risico van arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. De maatschappij vergoedt de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers die het UWV bij u als eigenrisicodrager in rekening brengt. Dit doen wij voor de hele periode van doorbelasting: maximaal tien jaar.

Waarvoor bent u verzekerd?

  • Vergoeding van de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers die het UWV bij u als eigenrisicodrager in rekening brengt
  • Regie van het re-integratietraject van uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer
  • Ondersteuning bij uw rechten en plichten, zoals de re-integratieverplichtingen
  • Ondersteuning met medische expertise, coaching, omscholing en andere specialistische dienstverlening om WGA-instroom te voorkomen of beperken

De premie is afhankelijk van:

  • De Loonsom
  • De Bedrijfssector
  • Het dienstverband (vast, tijdelijk, oproepkracht, (DGA) Directeur Groot Aandeelhouder, stagiair)

U kunt uw werknemers een deel van de premie laten betalen. U mag wettelijk maximaal 50% van de premie inhouden op het nettoloon.

Zakelijk informatie

Ik wil graag meer informatie over:

Checkboxes