Als u door arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk niet kunt werken, dan heeft u, na twee jaar (104 weken) ziek te zijn geweest, mogelijk recht op een WGA-uitkering. Die uitkering vervangt deels uw oude inkomen. Maar de uitkering is wel lager dan uw oorspronkelijke salaris. U kunt er dus flink op achteruitgaan. Als u een WGA-hiaatverzekering heeft afgesloten, loopt u dat risico niet. U krijgt dan een aanvulling op de uitkering. 

Als u gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent, krijgt u een WGA-uitkering. Dat is geregeld in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. In sommige gevallen kan uw inkomen met deze uitkering fors lager uitvallen, aangezien dit een percentage van het minimumloon betreft. De uitkering wordt niet gebaseerd op het laatstverdiende loon. De WGA-hiaatverzekering biedt uitkomst, deze vult de vervolguitkering aan.

Waarvoor bent u verzekerd?

  • Dit is afhankelijk van de keuze voor de basisvariant of de uitgebreide variant
  • Een aanvullende uitkering aan uw werknemer zolang deze gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en daardoor minder inkomen heeft

De premie is afhankelijk van:

  • De Loonsom
  • Leeftijd van uw werknemers
  • De Bedrijfssector
  • Het aantal werknemers dat al eerder arbeidsongeschikt werd

 

Zakelijk informatie

Ik wil graag meer informatie over:

Checkboxes