Als uw werknemer zich ziek meldt, heeft u gedurende de ziekteperiode twee jaar een loondoorbetalingsverplichting. Na zes weken krijgt u te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. U moet dan zorgen voor een plan van aanpak, casemanagement en een re-integratieverslag. Naast de loondoorbetalingsverplichting heeft u dus ook extra kosten waarvoor u zich gelukkig goed kunt verzekeren.

U kunt ervoor kiezen per ziektegeval een bepaald aantal dagen de kosten zelf te dragen. Voor die periode krijgt u dan de loonkosten niet vergoed. U kunt ook een maximumbedrag kiezen dat u zelf aan verzuimkosten per jaar betaalt. Uw verzuimrisico heeft niet alleen betrekking op uw werknemers in vaste dienst. Sinds 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (de Wet BeZaVa) in werking getreden. Iedere werkgever heeft daardoor nu ook de financiële verantwoordelijkheid voor de uitkeringslast van de Ziektewet voor (ex-)werknemers met een tijdelijk dienstverband.

Waarvoor kunt u zich verzekeren?

 • Loonvergoeding in de eerste 2 jaar
 • Werkgeverslasten
 • Plan van aanpak
 • Arbodienstverlening
 • Casemanager
 • Preventiemedewerker
 • Rechtsbijstand bij geschillen

De premie is afhankelijk van:

 • Uw verzuimpercentages in de afgelopen 3 jaar
 • Beroepssector
 • De gekozen dekking
 • Eigen risico
 • Looptijd
 • Samenstelling van uw personeelsbestand
Zakelijk informatie

Ik wil graag meer informatie over:

Checkboxes